Aangifte alarmsysteem (police-on-web)

aangifte alarmsysteem police-on-web

Sinds 1 september 2009 moeten alarmsystemen geregistreerd worden via het meldpunt alarmsystemen (ALINE: ALarm INformation Exchange).

Door wie?

De gebruiker van een alarmsysteem dat niet aangesloten is bij een alarmcentrale (meldkamer) moet zijn alarmsysteem zelf registreren bij het Meldpunt Alarmsystemen door gebruik te maken van zijn e-idkaart.

Met andere woorden: zowel de oude systemen die reeds aangemeld werden bij de lokale politie als de nieuwe systemen die nog niet werden aangemeld bij de lokale politie dienen te worden geregistreerd.

De gebruiker die zijn alarmsysteem heeft aangesloten op een alarmcentrale (meldkamer) hoeft niets te doen.
De alarmcentrale (meldkamer) registreert het alarm van hun klanten in het Meldpunt Alarmsystemen.

Welke gegevens?

  • Naam (handelsbenaming) en adres van de plaats van installatie van het alarmsysteem.
  • Telefoonnummer van de plaats van installatie van het alarmsysteem.
  • Naam, adres, gsm-nummer en e-mailadres van de gebruiker.
  • Aard van het goed waar het alarmsysteem is geïnstalleerd (rijwoning, loods, handelszaak…).
  • Aard van het risico van de plaats (juwelier, apotheek, krantenwinkel…).
  • Aard van het alarmsysteem: goederenalarm – mobiel persoonsalarm – vast persoonsalarm.

Wanneer het alarmsysteem aan- of afmelden?

  • Binnen de 10 dagen na de ingebruikstelling van het alarmsysteem.
  • Binnen de 10 dagen na de wijziging van één van de verplichte gegevens.
  • Binnen de 10 dagen na de buitengebruikstelling van het alarmsysteem.

Bron: website lokale politie

Uitgebreide info over de aangifte van het alarmsysteem kan u hier downloaden

Aangifte site Police-on-web